Abonneren op de nieuwsbrief van het Vlaams Vredesinstituut
Subscribe to the Flemish Peace Institute's Newsletter


Registratie van persoonsgegevens / Registration of personal data 
N De persoonsgegevens die u bij de registratie ingeeft, nemen wij op in het adressenbestand van:
Vlaams Vredesinstituut | Leuvenseweg 86 | 1000 Brussel
E The personal data you enter when registering will be included in the address file of:
Flemish Peace Institute | Leuvenseweg 86 | 1000 Brussels, Belgium

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden / Use of data for internal purposes
De gegevens kunnen gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van activiteiten van het Vlaams Vredesinstituut. De gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Bij elke communicatie via e-mail geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.
The data can be used to keep the user informed about activities of the Flemish Peace Institute. The user who wishes can resist this at any time. With every communication via email we give you the possibility to unsubscribe for future electronic communication.

Doorgeven van gegevens aan derden / Pass on data to third parties
De gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden.
The data will by no means be passed on to third parties.


 
* indicates required