Vlaams Vredesinstituut

Registratie van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door het Vlaams Vredesinstituut opgenomen in het adressenbestand van:
Vlaams Vredesinstituut | Leuvenseweg 86 | 1000 Brussel

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden
De gegevens kunnen gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van activiteiten van het Vlaams Vredesinstituut. De gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Doorgeven van gegevens aan derden
De gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden.


* geeft verplicht aan